Publikationer

Kvalitetssikring af omsorg for svage ældre. Eva Bonde Nielsen

Kvalitetssikring af omsorg for svage ældre

Denne rapport beskriver resultaterne af den første pilotafprøvning, der er gennemført i Danmark af DCM-metoden.

Afprøvning af DCM i Frederiksberg hjemmepleje. Eva Bonde Nielsen

Afprøvning af DCM i Frederiksberg hjemmepleje 2003

Denne rapport beskriver resultaterne af den første pilotafprøvning i hjemmeplejeregi, der er gennemført af DCM.

Demenscentret Pilehuset. Eva Bonde Nielsen

Demenscentret Pilehuset

Der er med Pilehuset som hovedaktør grundlagt en hel ny metodeudvikling omkring omsorgen, støtten til og plejen af borgere med demens.

Lukning af plejehjem i Københavns kommune. Eva Bonde Nielsen

Lukning af plejehjem i Kbh. Kommune

En kvalitativ og kvantitativ analyse. Det samlede resultat af to analyser med fokus på hhv. de bløde værdier og levetid, alder mv.

Publikationsliste

Publikationsliste for Eva Bonde Nielsen. Eva Bonde Nielsen er cand. psych. og seniorforsker, udpeget af University of Bradford, UK som strategisk leder af Dementia Care Mapping (DCM). Eva har desuden holdt et utal af oplæg internationalt som nationalt, ligesom hun har fungeret som supervisor, vejleder og ekspertrådgiver i forskellige sammenhænge samt været censor ved Københavns og Syddansk Universitet. Eva har tidligere blandt andet været ansat ved Danmarks Pædagogiske Institut og Videnscenter på Ældreområdet.

 • Agger, Charlotte & Eva Bonde Nielsen: Kvalitetssikring af omsorgen for svage ældre. Pilotafprøvning af DCM-metoden, Dementia Care Mapping, i Danmark. København: Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen og Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 2001.
   
 • Agger, Charlotte & Eva Bonde Nielsen: Dementia Care Mapping på dansk. DemensNyt nr. 20, 2001. Interview.
   
 • Agine, Joan, Claus Holst, Susanne Kaagaard, Eva Bonde Nielsen og Anne Marie Schou: Afprøvning af Dementia Care mapping (DCM) I Frederiksberg hjemmepleje år 2003. Frederiksberg Kommune og Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 2004.
   
 • Bülow, Lars Bo, Eva Bonde Nielsen, Gillis Samuelsson, Charlotte Agger & Barbro Sjöbeck: Dementia, Care and Education - an EU-Project. Aarhus: 16. Nordiske Kongres i Gerontologi 25.-28. maj 2002.
   
 • Bülow, Lars Bo, Claus Holst og Eva Bonde Nielsen: Institutional Relocation: Mortality and Emotional Aspects. Abstracts. 17th World Congress of the International Association of Gerontology. ‘Global Aging: Working Together in a Changing World’. Vancouver, Canada, July 1-6, 2001.
   
 • Bülow, Lars Bo, Claus Holst og Eva Bonde Nielsen: The Impact of Relocating Elderly Persons: Mortality. Aarhus: 16. Nordiske Kongres i Gerontologi 25.-28. maj 2002.
   
 • Foerlev, Bent, Georg Gottschalk, Karin Damkjær, Kiddy El Kholy, Eva Bonde Nielsen, Sven Thyssen og Merete Aasborg: Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem. Hørsholm: SBI-Rapport 283. Statens Byggeforskningsinstitut, 1997. (I tilknytning til rapporten er lavet en videofilm, der bygger på undersøgelsen af 3 københavnske plejehjem. Michael Varming: Jeg kan jo ikke klare mig selv. Boligforhold, pleje og omsorg i 3 københavnske plejehjem. Bomi-parken, Norges Minde og Damsøgård. Statens Byggeforskningsinstitut, 1997. Videofilmen er også udsendt med engelske undertekster: “After all, I cannot cope on my own”)
   
 • Hansen, Vagn Rabøl & Eva Bonde Nielsen: Læring og udvikling hele livet. Dansk Folkeoplysnings Samråd. Fra viden til værktøj - Om ældre i folkeoplysning, Odense 1993.
   
 • Hansen, Vagn Rabøl, Claus Holst, Svend Kreiner, Mogens Jansen & Eva Bonde Nielsen: Elderly Education. Copenhagen: The Danish National Institute for Educational Research, 1993. (1993.17)
   
 • Hansen, Vagn Rabøl, Claus Holst, Svend Kreiner, Mogens Jansen & Eva Bonde Nielsen: Ældrepædagogik. København: Danmarks Pædago­giske Institut, 1993. (1993.09)
   
 • Hansen, Vagn Rabøl & Eva Bonde Nielsen: Ældre. Uddannelse og udvikling. Nyhedsbrev for handicap- og ældresektor, 1994, 11. november, p. 22-23.
   
 • Hansen, Vagn Rabøl, Ulla Holm & Eva Bonde Nielsen: Children and Older People in School. (Engelsksproget videofilm). The Danish National Institute for Educational Research and The Resource Center, Elsinore, 1994.
   
 • Hansen, Vagn Rabøl, Ulla Holm & Eva Bonde Nielsen: Research in School Education. Copenhagen: The Danish National Institute for Educational Research, 1995.
   
 • Hansen, Vagn Rabøl, Ulla Holm, Mogens Jansen & Eva Bonde Nielsen: Children and Older People in School. Copenhagen: The Danish National Institute for Educational Research. 1994. (1994.11)
   
 • Hansen, Vagn Rabøl, Ulla Holm, Helle Kjertum, Eva Bonde Nielsen (red.) og Sven Thyssen: Efteruddannelse inden for demens­området. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1995. (1995.09).
   
 • Holm, Ulla & Eva Bonde Nielsen: Engelsk- italiensksproget udstil­ling om projektet: Children and Older People in School. Præ­senteret i Milano, september 1994.
   
 • Holm, Ulla & Eva Bonde Nielsen: Bidrag til: Chris Jones: Handbook for solidarity between generations. Coventry: Commnity Education Development Centre, 1996.
   
 • Holm, Ulla & Eva Bonde Nielsen: Bidrag til: Diarmaid Ó Donnabháin & Peadar King: Learning Together. Older People and Younger People ind Education. Shannon: Curriculum Development centre, 1996.
   
 • Høeg, Dorte, Eva Bonde Nielsen & Gillis Samuelsson (eds.): Dementia, care and education. Copenhagen: The Danish National Institute for Elderly Education, 1999. First issue, first edition.
   
 • Høeg, Dorte, Eva Bonde Nielsen & Gillis Samuelsson (editore): Demenza, cure e formazione. Annali Della Sanità Pubblica. Nuova Serie.  1999, Vol. VI - fasc. 4, 5, 6. (187-268)
   
 • Høeg, Dorte og Eva Bonde Nielsen et al.: Samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale. En treklang med mislyde? Antologi. 2. Hellerup: Videnscenter på Ældreområdet, 2005.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Hvorfor ældrepædagogik. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1992.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Why Elderly Education. Copenhagen: The Danish National Institute for Educational Research, 1992.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Hvorfor samtalegruppe med ældre i krise? - Eksempel på dagcenteraktivitet. Den Nordiske Konference: "- Dagaktiviteter i kommunerne - ældrepolitikkens sorte pletter", Oslobåden, maj 1992. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1992. (1992.27)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Samtalegruppe med ældre i krise - erfaringer fra et dagcenter. Gerontologi og Samfund, 3, 1992, p. 53-55. (1992.71)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Why Therapy Groups among Elderly in Crisis? - A Day Centre Activity. Copenhagen: The Danish National Insti­tute for Educational Research, 1992. (1993.02)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Why Therapy Groups among Elderly in Crisis? - A Day Centre Activity. The Nordic Conference: "Daily Activities in the Municipalities - Black Spots in the Legisla­tion pertaining to the Elderly", the Oslo Ferry, May 1992. Copenhagen: The Danish National Institute for Educational Research, 1992. (1992.42)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: How to lose - an education. The XVth Congress of The International Association of Gerontology, Budapest, July 4-9, 1993. (1993.38)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Lære at miste. København: Danmarks Pædago­giske Institut, 1993. (1993.05) Også på lydbånd. 4 kass. Best.nr. M 773.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Vejen videre. (34 minutters video­film). Køben­havn: Danmarks Pædagogiske Institut, 1993. (1993.12)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Kriisis Olevate Vanurite Vestlusgrupid - Ühe Påevakodu Kongemused. Balticum Konference, Tisvilde, februar 1994.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Definition af ældrepædagogik. I: Psykologisk-pædagogik ordbog. København: Gyldendal, 1993.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Hvilke kommunikationsproblemer er almindeli­ge, når fagfolk skal informere ældre? Hvilke typer af informa­tionsmateriale egner sig bedst? I: Apotekerforening og Dansk Gerontologisk Selskab (udg): Ældre og medicin. Rapport fra en høring, februar '93. København: Danmarks Apotekerfore­ning, 1993, p. 27-29, (1993.22)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Solidarity between Generations through Training and Education. I: 3rd Network of Innovative Projects. Bruxel­les: EU-Kommissionen, 1993.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Efteruddannelse klar næste år. LederForum, 1994, 58(21).
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Minireport: Children and Older People in School. Solidarity between Generations. 3rd Network. Community Education Development Centre, England 1994.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Older Demented People. Education of the Care givers. Copenhagen: The Danish National Institute for Educational Research, 1994.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: European Conference on Competence and Productivity in the 3rd Age. Ulm Universität, 16-18th February 1995.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Children and older people in school. Univer­sität Ulm: European Conference on Competence and Productivity in the Third Age. 16.-18. Februar 1995. Conference Reader, p. 16.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: De Unge Ældre – Albertslund. København: Albertslund Kommune, De Unge Ældres projektgruppe og Danmarks Pædagogiske Institut, 1996. (1996.36)
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Indledende notat vedrørende undersøgelse om flytning af plejehjemsbeboere. København: Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 25. maj 2000.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Notat vedrørende interviewundersøgelse om forebyggende hjemmebesøg i Brønshøj-Husum. København: Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 23. februar 2001.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Bringing DCM to a new country. 18th International Conference of Alzheimer´s Disease International. Barcelona, 2002.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: DCM anvendt som kvalitetssikringsmetode på Københavnsk Demenscenter. Demensdagene, Oslo, December 2003.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: DCM in Denmark. Aged  Community Services. Australia Conference. Perth, 2003.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Dementia Care Mapping som redskab til dokumentation og kompetenceudvikling. Hvem er målgruppen? Hvad er resultaterne? Hvad koster det?. Demensdagene, Bella Center, København, 2004.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: DCM in Home Care Services. North Sea Dementia Research Group. Conference. Stuttgart, 2004.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale. En treklang med mislyde? Litteraturstudie. 1. Hellerup: Videnscenter på Ældreområdet, 2005.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale. En treklang med mislyde? Interviewstudie. 3. Hellerup: Videnscenter på Ældreområdet, 2005.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Chairman ved den internationale conference: Personcentred Dementia Care, 2007.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Redaktør af elektronisk nyhedsbrev: ForskningsNyt nr. 1- 17. Videnscenter på Ældreområdet, 2005-2007.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Personalets betydning for trivsel. I: Trivsel i plejeboligen. En antologi om trivselsfaktorer i plejeboliger. Red. Kurt Møller og Mary-Ann Knudstrup. Syddansk Universitetsforlag, 2008.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Ensomhedens årsager og følgesvende – fakta og fortællinger fra gamle ensomme. I: Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. Red. Stinne Glamsdal og Bente Appel Espersen. Dansk Sygepleråd. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Rapport om projekt ´Midt imellem´ – et tilbud til yngre hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. København: Demenscentret Pilehuset, 2010.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Rapport om projekt ´Vær´ Velkommen´- udvikling og afprøvning af koncept til forbedret samarbejde mellem beboer, pårørende og personale i forbindelse med indflytning i pleje- eller demensbolig. København: Demenscentret Pilehuset, 2011.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: Rapport om “Projekt målrettet borgere med demens i slutstadiet af deres sygdom”. Sanseenheden ved Demenscentret Pilehuset. København: Daniæ og Demenscentret Pilehuset, 2012.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: ”Måling med DCM-metoden på Bispebjerghjemmet” I: Brugerundersøgelsen 2012. Plejebolig. Sundheds- og omsorgsforvaltningen, København. Epinion og Daniæ, 2012.
   
 • Nielsen, Eva Bonde: ”DCM-evaluering – Skipper Klement, Aalborg Kommune”. Daniæ, 2015
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Charlotte Agger: A Danish Pilot Testing of the Dementia Care Mapping-Method (DCM). Posters. Aarhus: 16. Nordiske Kongres i Gerontologi 25.-28. maj 2002.
   
 • Nielsen, Eva Bonde, Tina Tabitha Andersen, Patricia Fontaine & Marie-Thérèse Reynaud: Choice of habitat – Home services. I: Patricia Fontaine & Lis Witsoe (eds.): Empowerment and Life-Choices of older People. Bruxelles: La Gerbe, 1999.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Ældre og IT, del 1. København: Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 1998. 1. udgave, 1. oplag.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Seniors & IT, Part 1. Copenhagen: The Danish National Institut for Elderly Education, 1998. First issue, first edition.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Ældre hjælper Ældre. København: Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 1999. 1. udgave, 1. oplag.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Ældre og teknologi. København: Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 1999. 1. udgave, 1. oplag.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Projekt Træningscenter. København: Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen & Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 2000. 1. udgave, 1. oplag.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Reliabilitets- og valideringstestning af DCM-metoden i forbindelse med 8. udgave af DCM. Københavns Kommune og  Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 2004.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Demenscentret Pilehuset. En evaluering af de første tre år. Københavns Kommune og Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 2004.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Oversættelse og redigering af: Dementia Care Mapping: Principles and practice. Dawn Brooker and Claire Surr. Bradford Dementia Group, University of Bradford, UK, 2007.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Oversættelse og redigering af: DCM 8. User’s Manual. Dawn Brooker and Claire Surr. Bradford Dementia Group, University of Bradford, UK, 2007.
   
 • Nielsen, Eva Bonde, Claus Holst & Lars Bo Bülow: An Evaluation of Training Centres in Copenhagen. Aarhus: 16. Nordiske Kongres i Gerontologi 25.-28. maj 2002.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Lars Bo Bülow: The Impact of Relocating Elderly Persons: Emotional Aspects. Aarhus: 16. Nordiske Kongres i Gerontologi 25.-28. maj 2002.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Claus Holst: Lukning af plejehjem I Københavns Kommune. En kvalitativ og kvantitativ analyse. Københavns Kommune og Danmarks Institut for Ældrepædagogik, 2004.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Merete Platz: Portrætter af gamle ensomme – gør boligen en forskel?. Hellerup: Videnscenter på Ældreområdet, 2006.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Merete Platz: Fra to til en – livet efter den andens død. Videnscenter på Ældreområdet. Udkommer oktober, 2008.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Lis Puggaard: Kroppen er sjælens spejl. Odense Universitet: Institut for Idræt/København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1993.
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Sven Thyssen: What needs do demented residents have? What does care staff attach importance to? København: The Danish National Institute for Educational Research, 1995. (1995.41)
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Sven Thyssen: Eksistens og omsorg. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1993. (1993.19)
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Sven Thyssen: Existence and care. Copenhagen: The Danish National Institute for Educational Research, 1993. (1993.20)
   
 • Nielsen, Eva Bonde & Sven Thyssen: Omsorg i livsperspektiv. Om­sorgs­konference, Danmarks Pædagogiske Institut, november 1993.
   
 • Surr Claire & Eva Bonde Nielsen: Inter-rater reliability in Dementia Care Mapping. In: Dementia Care Mapping.Experience and insights into practice. The Journal of  Dementia Care. London: Hawker Publications, 2004.