Dementia Care Mapping

 DCM er en metode, der sætter fokus på
 kvalitet i 
omsorgsrelationen mellem
borger med demens og personale

Bliv DCM-uddannet

KURSER 2021

Basiskursus i DCM
4 dages intensivt kursus

Bemærk!
Kurset, med planlagt afholdelse i marts, er grundet covid-19 flyttet til følgende datoer:

Kursusdage: 2.-3. juni og 9.-10. juni 2021
Kursussted: Demenscentret Pilehuset, Brønshøj

Kursusleder: Eva Bonde Nielsen
Medunderviser: Lone Vistisen

Hvad er Dementia Care Mapping?

DCM er udviklet på baggrund af studier af omsorg til mennesker, som har demens. Grundantagelse er, at kvaliteten af den omsorg, som personalet yder, har en afgørende betydning for, hvordan det enkelte menneskes demens udvikler sig.
Læs om Dementia Care Mapping

Eva Bonde Nielsen er udpeget af University of Bradford, UK som strategisk leder af Dementia Care Mapping (DCM). Daniæ er således det eneste institut i Danmark, der udbyder kurser og uddannelse i metoden.
Læs om uddannelsen i Danmark

Sundhedsstyrelsens tema-introduktion præsenterer Dementia Care Mapping (DCM) som metode i relation til den personcentrerede-praksis i forhold til mennesker med demens og gennemgår metoder og effekter.
Gå til Sundhedsstyrelsens tema