DCM-uddannelsen

Uddannelsesforløbet består af en række selvstændige moduler, som hver især kvalificerer kursisterne til at bruge DCM-metoden på forskellige niveauer, fx som basisbruger, supervisor, evaluator eller underviser. Det samlede uddannelsesforløb er på cirka 400 timer. Alle moduler følger nøje de retningslinjer, som er lagt fra University of Bradford. Det er muligt at gennemføre hele uddannelsesforløbet i Danmark. Det er Daniæ, der er godkendt af University of Bradford, som er den officielle strategiske DCM-partner i Danmark og Norden og dermed har rettighederne til at undervise fagfolk i metoden.

Man kan også som kursist vælge at tage dele af uddannelsen i de andre lande, som er godkendt som officielle DCM-partnere (for eksempel Australien, Tyskland, USA. og selvfølgelig England). Kursets indhold er ens i alle lande.

DCM-uddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med mennesker, der har demens, fx omsorgspersonale, ledere, psykologer og demenskoordinatorer. 

Basiskursus

Basiskursus i DCM
4-dages intensivt kursus

Se kursusoversigt

Første modul er et intensivt fire-dages basiskursus, som afsluttes med en skriftlig eksamen. Alle kursister, som består, vil få udstedt et bevis, hvor det fremgår, at kurset er bestået efter University of Bradford's regler. Til eksamen må alle udleverede materialer og egne noter medtages. Kursusholdende er små med cirka 10-20 deltagere.

Hjemmearbejde under kurset må påregnes. 

Basiskursus giver deltagerne ret til at anvende metoden inden for egen organisation. Det anbefales, at mindst to personer fra hver organisation deltager. Efter dette kursus vil deltageren være i stand til at lave DCM-observationer i sin egen organisation.

Kursusgebyret for basiskursus er 7.800 kr. og inkluderer: manual, bog, kursusmaterialer, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Basiskursus afholdes som oftest i Demenscenter Pilehuset, København, der velvilligt stiller sig til rådighed som træningssted for kursisterne, der på tredjedagen skal ud at afprøve metoden i praksis.

Avanceret kursus

Det avancerede kursus i Dementia Care Mapping tilbyder basisbrugere yderligere uddannelse for at udvikle deres ekspertise og forståelse af metoden. Det er specielt målrettet til de, som styrer DCM projekter i en organisation, som superviserer andre brugere eller som udfører evaluering eller forskning, hvor DCM anvendes. Inden kursusstart skal man have gennemført seks timers observation af i alt fem personer. Observationerne må gerne fordeles over nogle gange, men det skal være de samme personer, man observerer. Det er fint, hvis man går to og to sammen om observationerne og tester inter-rater reliabilitet.  Man kan også gennemføre observationerne alene. 

For at kunne opnå status som avanceret DCM-bruger, skal man udover at gennemføre det avancerede kursus også forberede en feed-back ud fra egne observationer. Feed-back præsenteres på tredjedagen og skal have en varighed på ½ time. Hvis man har været to om observationerne, kan man fremlægge feed-back sammen. Præsentationerne overværes af alle kursister samt undervisere, som efterfølgende giver personcentreret respons til fremlægger(e).

Kursusgebyret for avanceret kursus er 9.000 kr. og inkluderer: kursusmaterialer, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.